Hankkeesta

Elävä Pori – innovatiivinen yhteisöllinen tiedonmuodostus kaupunkitilan kestävän kehityksen resurssina

 

Elävä Pori on eri tutkimusaloja yhdistävä hanke, jonka tavoitteena on luoda kaupunkikehityksen uudenlainen innovaatioalusta, jakaa osaamista ja rakentaa yhteistyöverkostoja. Hanke kerää, yhdistää ja jakaa eri tutkimusalojen ja osallisryhmien tuottamaa tietoa kaupunkitilasta, ja luo uudenlaisia tapoja tämän tiedon tuottamiseksi: kulttuurikartoituksen ja taiteen menetelmät tuodaan keskelle kaupunkia ja sen ihmisiä. Porin kaupunki toimii innovaatioalustan kehittämisen elävänä laboratoriona.

 

Olemme keränneet tietoa kaupunkitilasta ja asukkaista, ja taiteellisten interventioiden ja tapahtumien kautta olemme myös voineet tehdä taiteen ja tutkimuksen näkyvämmiksi ja tuoda ne ulos akateemisesta ja taiteellisesta kuplastaan. Taiteelliset interventiot eivät ole olleet perinteistä yhteisötaidetta, vaan taidetta yhteisössä. Interventiot ovat olleet menetelmä häiritä jokapäiväisiä käytäntöjä, kannanottoja tilaan, avoinna yhteisön reaktioille.

 

Projektin tulos on elävä innovaatioalusta Pori on the Spot, joka on luotu konkreettien Porissa toteutettujen tapausten ja paikkojen myötä. Nettialusta on karttapohjainen sovellus jonne on kerätty  kuvia ja tietoa projekteista, ihmisistä, instituutioista jne., ja josta muodostuu yhteistyötä tekevien tahojen verkosto. Projektit ja nettialusta perustuvat jaettuun tietoon ja luotu yhteisesti käytettäväksi, jokapäiväisen ympäristön kehittämiseksi. Vaikka Elävä Pori hanke on päättymässä, sen kuluessa luotu ja kerätty tieto ja toteutetut projektit ovat tulleet osaksi Porin kaupungin kollektiivista historiallista ja alueellista kertomusta, ja jatkavat elämäänsä osana tulevia alueella toteutettavia projekteja.

 

Vaihtuvien projektien lisäksi Elävä Pori on kaupunkitilassa esillä Isolinnakadulla sijaitsevan Toimiston kautta.

 

Pori Live – innovative collaborative inquiry as a resource for sustainable development of urban space

Pori Live is a multidisciplinary project aiming to build an innovation platform for urban development by gathering, combining and sharing knowledge and information in new ways. The city of Pori will be a Living Lab for the innovation platform. Information is gathered by research, cultural mapping and artistic projects that happen in the middle of the city and it inhabitants. The goal of our project was to experiment and find means through which this experiential knowledge can be made visible, tangible and shared with others. Collaborative inquiry is the perfect approach to engage those who have the knowledge in bringing the knowledge to common awareness.

 

We have gathered information about the city space and dwellers, and through interventions and events we have also been able to make art and research more visible and tried to bring them outside the academic and artistic bubble. Artistic interventions have been, not traditional community art, but art within the community. Interventions have been a method of disturbing everyday practices, taking a stand in space, open to reactions by the community.

 

The outcome of the Pori Live project is a living platform that is created in the context of concrete cases and sites. These cases that have been realized during the years are collected to the Pori on the Spot online platform, a map with pictures, projects, people, institutions and other elements to create a network of organisms working together. As with the projects, the online platform is based on shared knowledge and created for shared use,  to improve our lived everyday environment. Even if the project is ending, the created knowledge and the projects are part of the collective history and regional narrative in the city of Pori, and they will live on in future projects done in the area.

Part of the project is our Office, a project space in Isolinnankatu. Office is a living window for Pori Live and it’s events, projects and other happenings.